୧ th ଅକ୍ଟୋବର, 2021 ରେ 130 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା ଖୋଲିବ |

news

ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଭାବରେ, ଅକ୍ଟୋବର 15 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋରେ 130 ତମ ଚାଇନା ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମେଳା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ “କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା” କୁହାଯାଏ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ |
ଏହି ବର୍ଷର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା ଯାହା ତିନୋଟି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ରୁ ଅଫଲାଇନକୁ ପୁନ restored ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରି ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା |ମହାମାରୀର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ରଣନ results ତିକ ଫଳାଫଳକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହା ଚିହ୍ନିତ କରେ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -12-2021 |